Welkom

Welkom op de website van vraagt-u-maar.

Na een lange voorbereiding waarin we samen met ouderen en andere zorgverleners hebben gebrainstormd, gedacht, overlegd, plannen gemaakt en de handen uit de mouwen hebben gestoken, is het loket voor zorg- en welzijnsvragen voor alle Bennekomse ouderen concreet geworden.

Er melden zich nu inderdaad  mensen met zorg- en welzijnsvragen, waardoor het steeds duidelijker wordt dat het vinden van passende zorg niet vanzelfsprekend is.

Met de steun die we kregen van de adviesraad en de cliëntenraad zijn we  zover gekomen dat we kunnen zeggen dat vraagt-u-maar een goed doordacht, vernieuwend concept is geworden. Vanaf nu is het aan de oudere inwoners van Bennekom, hun mantelzorgers en hun eerstelijns hulpverleners om van vraagt-u-maar gebruik te maken en zo deze zelflerende organisatie in het Bennekomse te verankeren.

Wij heten u van harte welkom niet alleen op deze site maar ook in vraagt-u-maar, zorg•bennekom.

Harm Geers, apotheker en Monique Grolle, huisarts